HD A1

ED frei/frei

Zahnstatus: oB

Augen

  • RD: frei
  • PRA: frei
  • Katarakt: frei vom 06.11.2020

Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei